Fridhems Villaförening i Malmö

Välkomna till Fridhem!

Fridhems villaförening startades 1994 med huvudsyfte att slå vakt om boendemiljön. De parkliknande tomterna och de gamla patriciervillorna gör stadsdelen till något alldeles extra, vilket vi som bor här och de som flanerar genom området kan intyga.

Dessa värden är inte självklara. Vi har genom åren förlorat flera av våra vackra och unika villor i området, varav en del har ersatts med flerfamiljshus. Kanske är detta en oundviklig process. Förhållanden vid förra sekelskiftet, när Fridhem på allvar började exploateras, var förvisso annorlunda än idag. Men det vore synd att utradera den karaktär som gör Fridhem så unikt i Malmö.

Fridhems Villaförening verkar för en lugn och trygg boendemiljö. Vi vill skapa en bättre gatu-, trafik- och parkeringssituation därför fungerar vi som en remissinstans mot kommunen och andra aktörer som har en påverkan inom dessa områden.

Föreningens styrelse har en kontinuerlig dialog med bevakningsbolaget som sköter den dagliga områdesbevakningen på Fridhem. Grannsamverkan fungerar som ett starkt komplement till områdesbevakningen.

Styrelsen arrangerar dessutom ett antal medlemsmöten per år där det finns möjligt att lära känna sin grannar. Alla medlemmar är naturligtvis hjärtligt välkomna till våra intressanta och trevliga medlemsmöten. 

Nytt i området

2017-03-29

ÅRSMÖTE!

2017-03-29

Igår hade föreningen ett väldigt trevligt årsmöte på Spoonery i Limhamn. Vi fick ta del av året som gått med föreningen och därefter lysna på Tyrens konsulten Mattias som utbildade oss i olika uppvärmningsalternativ för villaägaren. Kvällen avslutades med en trevlig italiensk buffé.

Tjuvar i området!

2017-02-28

Inbrottsförsök på Grönvångsgatan under sportlovsveckan. Och dagarna senare i granskapet se Sydsvenskan: http://www.sydsvenskan.se/2017-02-27/polis-skot-varningsskott-nar-inbrottstjuvar-greps

Det är viktigt att vi hjälps åt! Hör ni något så kontakta gärna oss i föreningen.

Skadegörelse och stöld

2016-11-22

Återigen kan vi berätta om tråkigheter som skett i området. denna gång har fast monterad ytterbelysning stulits från ett hus på Grönvångsgatan.

Hör eller ser ni något så hör gärna av er till oss i föreningen så vi kan hjälpas åt!

Höstmöte

2016-09-27

Under höstmötet fick vi förmånen att lysna på Malmö stads Stadsträgårdsmästare, Ola Melin. Mycket intressant!