Fridhems Villaförenings styrelse - 2018

 

 

 

 

 

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen!

Ordförande          Torbjörn Brorman                          torbjorn@brorman.com

Vice ordförande   Pål Olson                                      pal.olson@telia.com

Kassör                 Lauri Snäll                                     lauri.f.snall@gmail.com

Sekreterare         Helena Wehtje                               helena@wehtje.com

Ledamot              Kenneth Andrén                            keneth.andren@gmail.com

Ledamot              Maddalena Dahlgren                     maddalena@telia.com

Ledamot              Jacob Jung                                    jaccobjung@hotmail.com

Suppleant            Lars Törngren                                lars@torngren.com

Suppleant            Emil Billbäck                                  bilback@hotmail.com

 


  

Ditt namn

Din e-post

Ditt mobilnummer

Ditt meddelande