Fridhems Villaförenings styrelse - 2019

 

 

 

 

 

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen!

Ordförande          Torbjörn Brorman                          torbjorn@brorman.com

Vice ordförande   Emil Billbäck                                 billback@hotmail.com

Kassör                 Lauri Snäll                                    lauri.f.snall@gmail.com

Sekreterare         Tove Webster                               tovewebster@fastmail.fm

Ledamot              Kenneth Andrén                          kenneth.andren@gmail.com

Ledamot              Annica Bertland                           annica@bertlandsfastigheter.se

Ledamot              Jacob Jung                                  jacobjung@hotmail.com

Suppleant            Johan Derving                             johan.derving@gmail.com

Suppleant            Kay Karyd                                   kay.karyd@gmail.com

 


  

Ditt namn

Din e-post

Ditt mobilnummer

Ditt meddelande