Områdesbevakning på Fridhem

Ny sammarbetspartner för bevakning!

http://www.bevakningsgruppen.se/

Bevakningsgruppen besöker området minst 2 ggr under dygnets mörka timmar

Som medlem i Fridhems Villaförening bidrar du till tryggheten i vårt villaområde. Genom den medlemsavgift du betalar finansierar vi vår områdesbevakning. Bevakningsgruppen patrullerar vårt område flera gånger per dygn alla dagar i veckan. Samtliga incidenter rapporteras till styrelsen från bevakningsbolaget samtidigt som vi har en tät dialog med bolaget om bl.a. brottsförebyggande åtgärder.

För att förebygga inbrott, skadegörelse och andra brott finns där ett antal olika förebyggande åtgärder man kan göra som villaägare

– Villalarm

– Staket, mur eller annan inhägnad som försvårar

– Områdesbevakning

– Grannsamverkan


Möjlighet att själv rapportera in incidenter finns för alla medlemmar genom att skicka ett e-post till styrelsen info@fridhemsvillaförening.se